Bendrijų žiniaraščiai už 2016 m. gruodžio mėn.
Bendrijų sąskaitos gyventojams.
Bendrijų įmokų kodai            
   
   
   
  ikoline klinika camp