Bendrijos, pageidaujančios turėti “Komplekto” suvestinėse įmokas iš bankų,
gali suformuoti iš bendrijos banko išrašo įmokų failą ACC formatu
ir atsiųsti į    data@e-komplektas.lt iki kito mėnesio dešimtos dienos.

Įmokų failų pavadinimų pavyzdžiai:

            XXXX_201704seb.acc     (SEB bankas)
            XXXX_201704swed.acc  (Swed bankas)
    
(XXXX – yra jūsų bendrijos kodas )

Informuokite gyventojus, mokančius pavedimais, kad mokėjimo paskirties lauke
rašytų tekstą:

"kodas XXXXXXX" ,kur XXXXXXX buto mokėtojo kodas.

Jeigu atsiras neaiškumų kaip tai padaryti, prašome paskambinti arba atvykti pas mus, mielai pakonsultuosime.
Bendrijų žiniaraščiai už 2017 m. spalio mėn.
Bendrijų sąskaitos gyventojams.
Bendrijų įmokų kodai            
   
   
   
  ikoline klinika camp